ZELENÁ TRANSFORMÁCIA, PREČO JU POTREBUJEME?

Vo svetle mnohých štúdií potvrdzujúcich potrebu znižovania emisií oxidu uhličitého    a iných škodlivých látok v ovzduší, je potrebné hľadať nové zdroje energie. Pomaly vstupuje do platnosti zelená transformácia, v ktorej budú zohrávať kľúčovú úlohu obnoviteľné zdroje energie (OZE) a budú dávať nádej na čistý vzduch a efektívny boj za lepšiu budúcnosť našej planéty.

O škodlivosti oxidu uhličitého vieme veľa. Bohužiaľ, jeho emisie zostávajú vysoké. V správe, ktorá sumarizuje minulý rok, Medzinárodná energetická agentúra oznámila, že úroveň emisií CO2 dosiahla rekordných 36,3 miliardy ton. Významný podiel na náraste malo spaľovanie uhlia. Tieto údaje sú alarmujúce, preto sa stále intenzívne hľadajú alternatívne riešenia, ktoré zabezpečia teplo bez otravy ovzdušia. Ako by mohla vyzerať zelená premena ?

Dnes pracujeme na lepších zajtrajškoch…

… Preto každodenné rozhodnutia, ktoré sa môžu zdať bezvýznamné, majú významný vplyv na kvalitu vzduchu, ktorý všetci dýchame. Zelená transformácia sa už začala rozhodovaním o riešeniach, ktoré znižujú emisie CO2. Nám záleží na budúcnosti budúcich generácií. Ktoré riešenia vykurovania možno klasifikovať ako ekologické ? Okrem iného aj kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá z našej ponuky, ktorú neustále rozširujeme s ohľadom na ekologické normy.

Obnoviteľná energia: budúcnosť vykurovania

Podľa Asociácie výrobcov a dovozcov vykurovacích zariadení (SPiUG), do ktorej Termet patrí, je obmedzenie používania palív nevyhnutné, zelená transformácia by však mala napredovať postupne. Úplný prechod na obnoviteľné zdroje energie si ešte vyžaduje čas. Na to, aby bol tento proces úspešný, bude potrebná komplexná tepelná modernizácia, preto sa teraz, pred dokončením tohto procesu, oplatí používať plynové spotrebiče, ktoré sú podľa noriem EÚ „zelený zdroj energie“. SPiUG upozorňuje na skutočnosť, že v budúcnosti budú už nainštalované zariadenia poháňané plynnými palivami fungovať inak ako v súčasnosti a budú založené na obnoviteľnej energii. Budú efektívnejšie (napr. hybridné systémy so slnečnými kolektormi a tepelnými čerpadlami, plynové tepelné čerpadlá, mikrokogeneračné jednotky, ale aj kondenzačné kotly) a založené na využívaní plynov ako biometán alebo zelený vodík. Termet pracuje na jeho využití pri vykurovaní domácností spolu s Varšavskou technickou univerzitou a Fuel Cell Poland. Cieľom projektu je vytvorenie mikrokogenerácie poháňanej vodíkovými článkami.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Vyčerpanie surovín, geopolitické problémy a znečisťovanie životného prostredia. To sú dôvody, prečo obnoviteľné zdroje energie získavajú výhodu oproti tradičným. Zelená transformácia pokračuje a s ňou aj hľadanie najlepšej alternatívy k uhliu. Aké riešenia navrhujú odborníci v záujme lepších zajtrajškov?

Obnoviteľné zdroje energie už nie sú piesňou budúcnosti, ale niečo, čo sa stáva populárnou alternatívou podnikov aj rodinných domov. Zohrávajú dôležitú úlohu najmä v čase, keď sa hovorí o využívaní tradičných zdrojov energie, ako je napríklad uhlie.

Obnoviteľná energia

Možností ako získať zelenú energiu je veľa a jej využitie je čoraz viac skúmané. Svet smeruje k zelenej transformácii a hľadá efektívne palivá, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Obnoviteľná energia je:

  • vodná energia,
  • solárna energia,
  • veterná energia,
  • energetická biomasa,
  • geotermálna energia.

Vodík, známy aj ako palivo budúcnosti, môže tiež zohrávať dôležitú úlohu v procese zelenej transformácie. Prebytok z OZE je možné použiť na jeho výrobu, čím sa výrazne znížia  náklady na jeho výrobu.

Obnoviteľné zdroje energie a tepla

Zariadenia na vodíkový pohon nie sú pesničkou budúcnosti, ale skutočným riešením problémov – napríklad tých, ktoré súvisia so zásobovaním teplom. Spoločnosť Termet spolu s Varšavskou technickou univerzitou a Fuel Cell Poland v súčasnosti pracuje na kotle určenom pre domácnosti, ktorý bude nakoniec poháňaný palivom budúcnosti. Spočiatku bude zariadenie bežať na plyn a časom aj na vodík, vďaka použitiu palivových článkov. Toto nie je jediné riešenie vykurovania súvisiace s OZE. Všetky tepelné čerpadlá ponúkané spoločnosťou Termet sú kompatibilné s fotovoltarickými panelmi, vďaka čomu môžu byť napájané plne zelenou energiou.

TEPLO Z PRÍRODY

O dôležitosti starostlivosti o životné prostredie vás nie je potrebné presviedčať. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá je spojená s dodávkami vykurovacích zariadení, a preto naše portfólio systematicky obohacujeme o produkty, ktoré stavajú svoju prácu na obnoviteľných zdrojoch energie. Čo sa o nich oplatí vedieť?

Súčasťou nášho poslania, ktoré dôsledne realizujeme, je poskytovanie vykurovacích zariadení, ktoré zabezpečia nielen každodennú tepelnú pohodu, ale budú aj ekologické. Svedčí o tom okrem iného aj certifikát ISO14001: 2015 a nami implementovaná produktová stratégia založená na zariadeniach poháňaných obnoviteľnou energiou.

Ekologické vykurovanie

Stále sa vedú diskusie o ekologických alternatívach k tzv “Popoluškám”, alebo beztriednym kotlom. Jedným z riešení, ktoré navrhujeme, sú tepelné čerpadlá, ktoré využívajú energiu obsiahnutú vo vzduchu na vykurovanie: efektívne, multifunkčné a šetrné k životnému prostrediu. Ide o zariadenia, ktoré ponúkajú veľa možností – nielen vykurovanie a ohrev vody, ale aj chladenie. Naše čerpadlá sú kompatibilné s fotovoltarickými panelmi, vďaka čomu generujú úspory do domáceho rozpočtu, ako aj – prechod na „zelenšiu“ verziu vykurovania.

Ďalšou ekologickou alternatívou zásobovania teplom je plyn. Aj keď sa v poslednej dobe objavilo množstvo falošných správ a špekulácií o možnom zákaze používania tohto paliva pri vykurovaní, a teda zákaze inštalácie plynových kotlov, neexistuje žiadny záväzný právny akt, ktorý by používanie plynových spotrebičov zakazoval v budúcnosti. Ba čo viac – toto palivo je Európskou úniou uznané ako ekologický zdroj energie. Obmedzenie spotreby fosílnych palív je podľa Asociácie výrobcov a dovozcov vykurovacích zariadení, ktorej je Termet aktívnym členom, dôležité, no treba ho realizovať vyvážene a premyslene, aby nenarušilo energetickú bezpečnosť spotrebiteľov a neprehlbovalo energetickú chudobu, ktorá je pre spoločnosť katastrofálna. Preto sa s ohľadom na čistotu ovzdušia a dobro planéty oplatí zvážiť aj nákup plynového kotla, ktorý zníži emisie CO2.

Využite dotáciu

Riešenia, ktoré ponúkame, sú na Zozname zelených zariadení a materiálov Národného fondu ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva. Je to užitočný nástroj, ktorý vám umožní overiť oprávnenosť vybavenia, na ktoré sa vzťahuje podpora Clean Air. Normy programu spĺňajú naše kondenzačné kotly s výkonom do 50 kW s triedou sezónnej energetickej účinnosti. Prísne požiadavky programu „Čistý vzduch“ spĺňajú aj čerpadlá, ktoré sú dostupné v našej ponuke. Nie je to jediný program, ktorý zastrešujú – boli spolufinancované aj v rámci kampane „Moje teplo“.

Prichádza nové

Okrem štandardných riešení, ako je rozširovanie ponuky, sa Termet podieľa aj na vývoji nových technológií. Spolu s Fuel Cell Poland a Varšavskou technickou univerzitou pracujeme na mikrokogenerácii poháňanej vodíkovými článkami, ktorá bude slúžiť na vykurovanie rodinných domov, malých priemyselných závodov a administratívnych budov.

TEPELNÉ ČERPADLÁ A KONDENZAČNÉ KOTLY: ČO BY STE O NICH MALI VEDIEŤ?

Zelená energia a hľadanie alternatív k zariadeniam s vysokými emisiami CO2 je nevyhnutnosťou. Mnoho ľudí bude musieť čoskoro vymeniť neekologické beztriedne kotly za ekologické zariadenia. Alternatívou môžu byť tepelné čerpadlá alebo kondenzačné kotly. Čo sa o nich oplatí vedieť?

Kondenzačné kotly

Jednou z možností výmeny „Popolušiek“ je moderný a ekologický kondenzačný kotol. Kondenzačné kotly sa vyznačujú vysokou účinnosťou, dosahujúcou až 109 %. Je to možné vďaka intenzívne sa vyskytujúcej kondenzácii.

Hlavnými dôvodmi pre výber kondenzačného kotla je, že nevyžaduje veľké nasadenie pri obsluhe, taktiež nie je potrebné skladovať palivo, nevzniká uhoľný prach a nepríjemné pachy. Je potrebné zdôrazniť, že využitie kondenzačného efektu umožňuje výraznú úsporu spotreby paliva.

Termet ponúka široký sortiment mimoriadne ekologických a ekonomických kondenzačných kotlov, jedno alebo dvojfunkčných, pričom vykurovacie systémy na báze takéhoto kotla je možné rozšíriť o obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelné čerpadlo alebo slnečné kolektory.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je investícia, ktorá je zároveň dobrou alternatívou k „Popoluškám“. Pred inštaláciou je vhodné zvážiť niekoľko faktorov, ako sú: vykurovací výkon, typ chladiva, maximálna výstupná teplota vykurovacieho systému, emisia hluku, záručná doba, prístup do servisnej siete, kompatibilita s inými zariadeniami (napr. kondenzačné kotly). Pred nákupom sa oplatí vyhľadať odbornú radu a starostlivo analyzovať ponuky distribútorov.

Termet intenzívne rozširuje svoju ponuku uvedením nových typov čerpadiel. V súčasnosti ponúka dve zariadenia: Termet Heat Gold (založené na komponentoch Mitsubishi) a Termet Heat Platinum (založené na komponentoch Panasonic). Obe riešenia sú kompatibilné s fotovoltarickými panelmi, vďaka čomu môže byť za vhodných podmienok čerpadlo plne napájané energiou prichádzajúcou z panelov. Ďalšou výhodou je invertorový kompresor, ktorý umožňuje moduláciu výkonu a zabezpečuje vysokú účinnosť. Na druhej strane chladivo R32 robí čerpadlá ekologickými. Obe zariadenia ponúkané spoločnosťou Termet sú vybavené priamym vstrekovaním pary. Tieto typy čerpadiel sú dobrým riešením pre inštalácie na báze radiátorov – výmenou „Popolušiek“ nie je potrebné meniť celú inštaláciu, čo umožňuje vyhnúť sa nákladom s tým spojeným. Záručná doba čerpadiel je 5 rokov. Termet poskytuje prístup      k sieti služieb, ktorá sa stále vyvíja.

Harmonické duo

Odborníkom odporúčané najbezpečnejšie riešenie z hľadiska získavania tepla je použiť kotol aj tepelné čerpadlo (najlepšie kompatibilné s fotovoltarickými panelmi). Po výbere kompatibilných zariadení môžete použiť funkciu zabezpečenia. Keď vonkajšia teplota výrazne klesne, čo negatívne ovplyvňuje výkon čerpadla, systém prepne kúrenie na kotol.

VÝROBA VODÍKU

Transformácia energie je jednou z najdôležitejších tém súvisiacich s ochranou životného prostredia a globálnym otepľovaním. Proces zmeny smerom k zelenej energii sa už rozbehol a jeho podstatnú časť tvorí vodík, ktorého potenciál je zdrojom inšpirácie pre mnohé inovatívne technologické riešenia. Ako vyzerá výroba vodíka a čo by ste o nej mali vedieť?

Organický vodík môže hrať dôležitú úlohu pri prechode energie. Ide nielen o bez emisný zdroj energie, ale aj o jednoduchý spôsob využitia prebytočnej energie (napríklad z fotovoltarických panelov). Má vodík šancu stať sa palivom budúcnosti ?

Výroba vodíka: čo by ste o nej mali vedieť?

Výroba vodíka, ktorá je plne šetrná k životnému prostrediu, prebieha vďaka využitiu elektrolýzy vody s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Počas procesu sa neuvoľňujú žiadne plyny, takže existuje úplná neutralita z hľadiska oxidu uhličitého alebo iných škodlivých látok. Jeho výhodou je možnosť takmer neobmedzeného skladovania, čo ho zvýhodňuje oproti iným palivám.

Farba vodíka: od čoho závisí ?

V závislosti od spôsobu výroby vodíka sa palivo bežne delí na niekoľko farieb:

– šedý vodík (získaný za účasti fosílnych palív, ktorých emisivita je veľmi vysoká)

– modrý vodík (na jeho výrobu sa využívajú neobnoviteľné zdroje energie, ktorých emisie boli znížené)

– zelený vodík (vyrába sa v procese elektrolýzy a získava sa s využitím obnoviteľných zdrojov energie, čo z neho robí neutrálne palivo s nulovými emisiami).

Zelený vodík – hrdina v boji proti znečisteniu

Vodík má množstvo aplikácií, jedno z nich je v palivových článkoch, kde pôsobí ako nosič energie. Práve toto riešenie plánuje Termet využiť v spolupráci s Fuel Cell Poland a Varšavskou technickou univerzitou pri práci na kondenzačnom kotle poháňanom článkami, ktorý umožní získavať teplo aj elektrinu. Ide o reakciu na potrebu výmeny zariadení starej generácie, ktoré vypúšťajú emisie škodlivé pre životné prostredie

TERMET ZAMERANÝ NA INOVÁCIE

Neustály vývoj a získavanie tepla najekologickejším spôsobom sú hodnoty, ktoré sprevádzajú Termet už roky. Súčasná geopolitická situácia a potreba znížiť emisie oxidu uhličitého si vyžadujú optimalizáciu technológií. Aké novinky plánuje Termet predstaviť?

Ako ľudstvo sme niekoľkokrát čelili kritickým energetickým transformáciám a potrebe nájsť nové, efektívnejšie a dostupnejšie palivo, ktoré urýchli rozvoj civilizácie a priemyslu. Drevo sme nahradili uhlím a uhlie sme nahradili plynom, a nakoniec  sme našli podporu v jadrovej energii. Teraz, keď čelíme klimatickej kríze a rýchlym geopolitickým zmenám, je čas na ďalší krok. Odpoveďou na naznačené problémy môžu byť obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú jednou z oblastí činnosti spoločnosti Termet.

Termet disponuje zázemím v podobe výskumného a vývojového laboratória, vďaka ktorému sa môže podieľať na projektoch zameraných na hľadanie inovatívnych riešení. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá vývojom domáceho vykurovacieho kotla. Na projekte participujú aj Varšavská technická univerzita a Fuel Cell Poland.

Zariadenie bude skonštruované s použitím vysokoteplotných karbonátových palivových článkov – spočiatku poháňaných zemným plynom a potom vodíkom. Kotol má zabezpečiť nielen teplo, ale aj elektrinu. Aký druh energie má byť dominantný, je možné regulovať podľa aktuálnej potreby. Jeho nezanedbateľnou výhodou bude aj kompatibilita s inými zariadeniami, ako sú napríklad fotovoltarické panely. Keďže energia bude produkovaná elektrochemickými reakciami, proces bude tichý, takže kotol nebude zdrojom hluku. Účinnosť kotla umožní jeho použitie v rodinných domoch, malých priemyselných alebo kancelárskych budovách.

Vzhľadom na ekológiu nášho riešenia na jednej strane chránime našu planétu a na druhej strane sa chránime pred následkami klimatických zmien, napríklad hurikánmi. Každý z nás dobre pozná televízne zábery z oblastí postihnutých búrkami, kde sa dlhodobý nedostatok elektriny stáva nočnou morou mnohých rodín a rozsah problému neustále narastá. Výrobou elektriny vo vlastnom dome bez ohľadu na poveternostné podmienky zabezpečujeme nezávislosť od externých dodávateľov a ich reakčný čas v prípade poruchy. Dá sa povedať, že využívaním inovatívnych a proekologických technológií získavame moc, pričom zostávame na tej správnej strane moci – vysvetľuje Damian Majer, viceprezident správnej rady Termet.

Ďalšou aktivitou súvisiacou so zelenou energiou je dynamický rozvoj v oblasti tepelných čerpadiel. Termet, neustále zdokonaľujúci používané technológie, vyvíja vlastné zariadenia, ktoré majú spĺňať ešte prísnejšie požiadavky ako doteraz.

VODÍK AKO PALIVO

Hľadanie paliva budúcnosti pokračuje. Klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, vyčerpávanie „tradičných“ energetických zdrojov – to všetko pre nás predstavuje výzvu, ktorou je nájsť efektívnu a ekologickú alternatívu k existujúcim riešeniam. Jedným z konceptov riešenia energetických problémov moderného sveta je výroba vodíka.

Čisté, zelené, efektívne a lacné na výrobu. Mohlo by sa zdať, že dokonalé palivo neexistuje. Nič nemôže byť väčšou chybou – existuje a používa sa čoraz viac. Hovorím o vodíku, ktorý sa nazýva palivom budúcnosti. V súčasnosti sa využíva najmä v doprave, no jeho vlastnosti umožňujú oveľa viac. Aký je jeho potenciál ? Kde sa vzala myšlienka použiť vodík ako palivo ?

Vodík ako palivo: pohľad odborníka

Hoci vodík je najrozšírenejšou zlúčeninou vo vesmíre, vrátane Zeme, žiaľ na našej planéte neexistuje v neviazanom stave, takže aby sme mohli využiť jeho energetický potenciál, musíme ho vyrobiť. Ba čo viac – vodík je kľúčom k skladovaniu energie (napríklad z fotovoltarických panelov). Jeho prebytky, ktoré sa doteraz stratili, môžu byť použité na výrobu tohto paliva budúcnosti – vysvetľuje profesor Jarosław Milewski.

Palivové články

Vodík je možné využiť v palivových článkoch, čo sú zariadenia s mnohými výhodami z energetického hľadiska – vďaka jednoduchej konštrukcii a prevádzkovej schéme. Chemická energia sa rýchlo premieňa na elektrickú. Zariadenie nemá žiadne pohyblivé časti, je tiché a má neutrálnu uhlíkovú stopu. 

Teplo z prírody

Termet sa v súlade s myšlienkou „Teplo z prírody“ podieľa na projekte, ktorého cieľom je postaviť kondenzačný kotol poháňaný vodíkovými článkami. Zariadenie bude určené pre rodinné domy, malé kancelárske a priemyselné budovy. Na iniciatíve sa podieľajú aj Fuel Cell Poland a Varšavská technická univerzita. Novovytvorené riešenie bude reakciou na potrebu zmien v zásobovaní teplom a dobrou alternatívou k takzvaným „Popoluškám“. Má tiež vyrábať elektrinu – a jej užívatelia budú môcť regulovať, aký druh vyrobenej energie má dominovať.

Pre Termet je tento projekt veľmi zaujímavou výzvou. Nielen z hľadiska pozitívnych zmien vo vykurovaní rodinných domov. Považujeme ich tiež za náš príspevok k rozvoju poľského technického myslenia, a teda aj ekonomiky. Máme vedecké a výskumné zariadenia, ktoré nám umožňujú vytvárať konkurenčné výhody a označovať našu prítomnosť na globálnych trhoch – vysvetľuje Damian Majer, viceprezident správnej rady Termet.

Ako bude vyzerať budúcnosť ? Môže sa ukázať, že je zelenšia, ako si myslíme.