Predajcovia náhradných dielov Slovensko

Firma:
Termet SK s.r.o.
so sídlom:
Ul. kpt. Nálepku 1200/7
040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto Slovenská republika

Zapísaná:
V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11815/V

IČO: 36 200 255
DIČ: 2021540026
IČ DPH: SK2021540026

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Košice
IBAN: SK38 1111 0000 0014 3314 3001

BIC: UNCRSKBX

Zastúpená:
Ing. Dušan Pisarčík – konateľ

Telefón:
00421 911 643 625

E-mail:
pisarcik@termet.sk
dusan.pisarcik@termet.com.pl

Skladovacie priestory:
Termet SK s.r.o.
Dunajská 10
040 01 Košice