Politika kvality

Kvalita výrobkov a služieb poskytovaných spoločnosťou Termet S.A. je daná požiadavkami zákazníkov, právnym prostredím a obchodnými trhmi. Výrobky spoločnosti spĺňajú požiadavky medzinárodných noriem a svojou stavbou sa nelíšia od konštrukcie renomovaných európskych spoločností. Všetky výrobky spĺňajú požiadavky Smerníc EÚ. Kvalita produkcie Termet S.A. je väčšia alebo aspoň sa rovná kvalite výrobkov konkurenčných spoločností.

Hlavnými cieľmi spoločnosti sú VYSOKÁ KVALITA výrobkov,  PLNÁ SATISFAKCIA I SPOKOJNOSŤ zákazníkov s technickou úrovňou a cenami našich výrobkov a SPLNENIE  POŽIADAVIEK NA NOVÉ ZAHRANIČNÉ TRHY.

Táto politika je realizovaná splnením týchto cieľov kvality:

  1. Zabezpečenie kvality je základnou úlohou všetkých organizačných jednotiek Termet S.A. od marketingu, cez výrobu až po predaj a servis výrobkov spoločnosti.
  2. Zabezpečenie kvality je trvalou úlohou pre Management Termet S.A..
  3. Príslušná kvalifikácia zamestnancov a vedomé pôsobenie celých tímov spoločnosti zabraňujú tvorbe nezrovnalostí a zabezpečujú splnenie požiadaviek na kvalitu vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.
  4. Kvalita je vedome implementovaná všetkými zamestnancami Termet S.A..
  5. Vysoká kvalita výrobných procesov spoločnosti je odporúčaním a motiváciou pre potenciálnych kupcov.
  6. Hľadanie príležitostí pre zlepšenie kvality je konštantná úloha pre každého zamestnanca.

Vitrínou spoločnosti Termet S.. je jej schopnosť samostatne poskytovať vysokú kvalitu a služieb.

Politika kvality bola písomne vydaná vedením spoločnosti a boli s ňou oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti