Termet S.A.
58 160 Świebodzice, ul. Długa 13, POLAND
www.termet.com.pl
email: termet@termet.com.pl

Informačná linka
Telefón:
0048 74 85 60 801

Fax:
0048 74 85 40 884

IČO: 890346982
IČ DPH: PL8841631476

Zapísaná: Číslo KRS 0000041459, Základný kapitál  3.900.000zł, Obvodný súd pre Wrocław Fabryczna, IX Obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra