Rady a poznatky

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA, PREČO JU POTREBUJEME?

Vo svetle mnohých štúdií potvrdzujúcich potrebu znižovania emisií oxidu uhličitého a iných škodlivých látok v ovzduší, je potrebné hľadať nové zdroje energie. Pomaly vstupuje do platnosti zelená transformácia, v ktorej budú zohrávať kľúčovú úlohu obnoviteľné zdroje energie (OZE) a budú dávať nádej na čistý vzduch a efektívny boj za lepšiu budúcnosť našej planéty.

Čítať viac »

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Vyčerpanie surovín, geopolitické problémy a znečisťovanie životného prostredia. To sú dôvody, prečo obnoviteľné zdroje energie získavajú výhodu oproti tradičným. Zelená transformácia pokračuje a s ňou aj hľadanie najlepšej alternatívy k uhliu. Aké riešenia navrhujú odborníci v záujme lepších zajtrajškov?

Čítať viac »

TEPLO Z PRÍRODY

O dôležitosti starostlivosti o životné prostredie vás nie je potrebné presviedčať. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá je spojená s dodávkami vykurovacích zariadení, a preto naše portfólio systematicky obohacujeme o produkty, ktoré stavajú svoju prácu na obnoviteľných zdrojoch energie. Čo sa o nich oplatí vedieť?

Čítať viac »

VÝROBA VODÍKU

Transformácia energie je jednou z najdôležitejších tém súvisiacich s ochranou životného prostredia a globálnym otepľovaním. Proces zmeny smerom k zelenej energii sa už rozbehol a jeho podstatnú časť tvorí vodík, ktorého potenciál je zdrojom inšpirácie pre mnohé inovatívne technologické riešenia. Ako vyzerá výroba vodíka a čo by ste o nej mali vedieť?

Čítať viac »

TERMET ZAMERANÝ NA INOVÁCIE

Neustály vývoj a získavanie tepla najekologickejším spôsobom sú hodnoty, ktoré sprevádzajú Termet už roky. Súčasná geopolitická situácia a potreba znížiť emisie oxidu uhličitého si vyžadujú optimalizáciu technológií. Aké novinky plánuje Termet predstaviť?

Čítať viac »

VODÍK AKO PALIVO

Hľadanie paliva budúcnosti pokračuje. Klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, vyčerpávanie „tradičných“ energetických zdrojov – to všetko pre nás predstavuje výzvu, ktorou je nájsť efektívnu a ekologickú alternatívu k existujúcim riešeniam. Jedným z konceptov riešenia energetických problémov moderného sveta je výroba vodíka.

Čítať viac »