VÝROBA VODÍKU

Facebook
Twitter
LinkedIn

Transformácia energie je jednou z najdôležitejších tém súvisiacich s ochranou životného prostredia a globálnym otepľovaním. Proces zmeny smerom k zelenej energii sa už rozbehol a jeho podstatnú časť tvorí vodík, ktorého potenciál je zdrojom inšpirácie pre mnohé inovatívne technologické riešenia. Ako vyzerá výroba vodíka a čo by ste o nej mali vedieť?

Organický vodík môže hrať dôležitú úlohu pri prechode energie. Ide nielen o bez emisný zdroj energie, ale aj o jednoduchý spôsob využitia prebytočnej energie (napríklad z fotovoltarických panelov). Má vodík šancu stať sa palivom budúcnosti ?

Výroba vodíka: čo by ste o nej mali vedieť?

Výroba vodíka, ktorá je plne šetrná k životnému prostrediu, prebieha vďaka využitiu elektrolýzy vody s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Počas procesu sa neuvoľňujú žiadne plyny, takže existuje úplná neutralita z hľadiska oxidu uhličitého alebo iných škodlivých látok. Jeho výhodou je možnosť takmer neobmedzeného skladovania, čo ho zvýhodňuje oproti iným palivám.

Farba vodíka: od čoho závisí ?

V závislosti od spôsobu výroby vodíka sa palivo bežne delí na niekoľko farieb:

– šedý vodík (získaný za účasti fosílnych palív, ktorých emisivita je veľmi vysoká)

– modrý vodík (na jeho výrobu sa využívajú neobnoviteľné zdroje energie, ktorých emisie boli znížené)

– zelený vodík (vyrába sa v procese elektrolýzy a získava sa s využitím obnoviteľných zdrojov energie, čo z neho robí neutrálne palivo s nulovými emisiami).

Zelený vodík – hrdina v boji proti znečisteniu

Vodík má množstvo aplikácií, jedno z nich je v palivových článkoch, kde pôsobí ako nosič energie. Práve toto riešenie plánuje Termet využiť v spolupráci s Fuel Cell Poland a Varšavskou technickou univerzitou pri práci na kondenzačnom kotle poháňanom článkami, ktorý umožní získavať teplo aj elektrinu. Ide o reakciu na potrebu výmeny zariadení starej generácie, ktoré vypúšťajú emisie škodlivé pre životné prostredie