• 00421 911 643 625
  • pisarcik@termet.sk
Menu

Spoločnosť Termet SK s.r.o.

Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7
040 01 Košice
Slovenská republika 

Zapísaná:       V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v Oddieli: Sro, vo Vložke číslo: 11815/V

Zastúpená:     Ing. Dušan Pisarčík – konateľ
Telefón:          00421 911 643 625
E-mail:           pisarcik@termet.sk
                        dpisarcik@termet.com.pl

IČO:                36 200 255
DIČ:                2021540026
IČ DPH:          SK2021540026

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Košice
IBAN: SK38 1111 0000 0014 3314 3001
BIC:    UNCRSKBX