Spoločnosť Termet SK s.r.o.

Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7
040 01 Košice
Slovenská republika 

Zapísaná:       V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v Oddieli: Sro, vo Vložke číslo: 11815/V

Zastúpená:     Ing. Dušan Pisarčík – konateľ
Telefón:          00421 911 643 625
E-mail:           pisarcik@termet.sk

IČO:                36 200 255
DIČ:                2021540026
IČ DPH:         SK2021540026

OBCHOD
Ing.Ján Ivanecký – konateľ
Mobil: 00421 911 470 300
E-mail: ivanecky@termet.sk

SERVIS
TECHNICKÉ PORADENSTVO
Ladislav Kolcun
Mobil: 00421 911 858 099
E-mail: ladislavkolcun@gmail.com

SKLAD
Termet SK s.r.o.
Dunajská 10
040 01 Košice

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Košice
IBAN: SK38 1111 0000 0014 3314 3001
BIC:    UNCRSKBX