ZELENÁ TRANSFORMÁCIA, PREČO JU POTREBUJEME?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vo svetle mnohých štúdií potvrdzujúcich potrebu znižovania emisií oxidu uhličitého    a iných škodlivých látok v ovzduší, je potrebné hľadať nové zdroje energie. Pomaly vstupuje do platnosti zelená transformácia, v ktorej budú zohrávať kľúčovú úlohu obnoviteľné zdroje energie (OZE) a budú dávať nádej na čistý vzduch a efektívny boj za lepšiu budúcnosť našej planéty.

O škodlivosti oxidu uhličitého vieme veľa. Bohužiaľ, jeho emisie zostávajú vysoké. V správe, ktorá sumarizuje minulý rok, Medzinárodná energetická agentúra oznámila, že úroveň emisií CO2 dosiahla rekordných 36,3 miliardy ton. Významný podiel na náraste malo spaľovanie uhlia. Tieto údaje sú alarmujúce, preto sa stále intenzívne hľadajú alternatívne riešenia, ktoré zabezpečia teplo bez otravy ovzdušia. Ako by mohla vyzerať zelená premena ?

Dnes pracujeme na lepších zajtrajškoch…

… Preto každodenné rozhodnutia, ktoré sa môžu zdať bezvýznamné, majú významný vplyv na kvalitu vzduchu, ktorý všetci dýchame. Zelená transformácia sa už začala rozhodovaním o riešeniach, ktoré znižujú emisie CO2. Nám záleží na budúcnosti budúcich generácií. Ktoré riešenia vykurovania možno klasifikovať ako ekologické ? Okrem iného aj kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá z našej ponuky, ktorú neustále rozširujeme s ohľadom na ekologické normy.

Obnoviteľná energia: budúcnosť vykurovania

Podľa Asociácie výrobcov a dovozcov vykurovacích zariadení (SPiUG), do ktorej Termet patrí, je obmedzenie používania palív nevyhnutné, zelená transformácia by však mala napredovať postupne. Úplný prechod na obnoviteľné zdroje energie si ešte vyžaduje čas. Na to, aby bol tento proces úspešný, bude potrebná komplexná tepelná modernizácia, preto sa teraz, pred dokončením tohto procesu, oplatí používať plynové spotrebiče, ktoré sú podľa noriem EÚ „zelený zdroj energie“. SPiUG upozorňuje na skutočnosť, že v budúcnosti budú už nainštalované zariadenia poháňané plynnými palivami fungovať inak ako v súčasnosti a budú založené na obnoviteľnej energii. Budú efektívnejšie (napr. hybridné systémy so slnečnými kolektormi a tepelnými čerpadlami, plynové tepelné čerpadlá, mikrokogeneračné jednotky, ale aj kondenzačné kotly) a založené na využívaní plynov ako biometán alebo zelený vodík. Termet pracuje na jeho využití pri vykurovaní domácností spolu s Varšavskou technickou univerzitou a Fuel Cell Poland. Cieľom projektu je vytvorenie mikrokogenerácie poháňanej vodíkovými článkami.