VODÍK AKO PALIVO

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hľadanie paliva budúcnosti pokračuje. Klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, vyčerpávanie „tradičných“ energetických zdrojov – to všetko pre nás predstavuje výzvu, ktorou je nájsť efektívnu a ekologickú alternatívu k existujúcim riešeniam. Jedným z konceptov riešenia energetických problémov moderného sveta je výroba vodíka.

Čisté, zelené, efektívne a lacné na výrobu. Mohlo by sa zdať, že dokonalé palivo neexistuje. Nič nemôže byť väčšou chybou – existuje a používa sa čoraz viac. Hovorím o vodíku, ktorý sa nazýva palivom budúcnosti. V súčasnosti sa využíva najmä v doprave, no jeho vlastnosti umožňujú oveľa viac. Aký je jeho potenciál ? Kde sa vzala myšlienka použiť vodík ako palivo ?

Vodík ako palivo: pohľad odborníka

Hoci vodík je najrozšírenejšou zlúčeninou vo vesmíre, vrátane Zeme, žiaľ na našej planéte neexistuje v neviazanom stave, takže aby sme mohli využiť jeho energetický potenciál, musíme ho vyrobiť. Ba čo viac – vodík je kľúčom k skladovaniu energie (napríklad z fotovoltarických panelov). Jeho prebytky, ktoré sa doteraz stratili, môžu byť použité na výrobu tohto paliva budúcnosti – vysvetľuje profesor Jarosław Milewski.

Palivové články

Vodík je možné využiť v palivových článkoch, čo sú zariadenia s mnohými výhodami z energetického hľadiska – vďaka jednoduchej konštrukcii a prevádzkovej schéme. Chemická energia sa rýchlo premieňa na elektrickú. Zariadenie nemá žiadne pohyblivé časti, je tiché a má neutrálnu uhlíkovú stopu. 

Teplo z prírody

Termet sa v súlade s myšlienkou „Teplo z prírody“ podieľa na projekte, ktorého cieľom je postaviť kondenzačný kotol poháňaný vodíkovými článkami. Zariadenie bude určené pre rodinné domy, malé kancelárske a priemyselné budovy. Na iniciatíve sa podieľajú aj Fuel Cell Poland a Varšavská technická univerzita. Novovytvorené riešenie bude reakciou na potrebu zmien v zásobovaní teplom a dobrou alternatívou k takzvaným „Popoluškám“. Má tiež vyrábať elektrinu – a jej užívatelia budú môcť regulovať, aký druh vyrobenej energie má dominovať.

Pre Termet je tento projekt veľmi zaujímavou výzvou. Nielen z hľadiska pozitívnych zmien vo vykurovaní rodinných domov. Považujeme ich tiež za náš príspevok k rozvoju poľského technického myslenia, a teda aj ekonomiky. Máme vedecké a výskumné zariadenia, ktoré nám umožňujú vytvárať konkurenčné výhody a označovať našu prítomnosť na globálnych trhoch – vysvetľuje Damian Majer, viceprezident správnej rady Termet.

Ako bude vyzerať budúcnosť ? Môže sa ukázať, že je zelenšia, ako si myslíme.