OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vyčerpanie surovín, geopolitické problémy a znečisťovanie životného prostredia. To sú dôvody, prečo obnoviteľné zdroje energie získavajú výhodu oproti tradičným. Zelená transformácia pokračuje a s ňou aj hľadanie najlepšej alternatívy k uhliu. Aké riešenia navrhujú odborníci v záujme lepších zajtrajškov?

Obnoviteľné zdroje energie už nie sú piesňou budúcnosti, ale niečo, čo sa stáva populárnou alternatívou podnikov aj rodinných domov. Zohrávajú dôležitú úlohu najmä v čase, keď sa hovorí o využívaní tradičných zdrojov energie, ako je napríklad uhlie.

Obnoviteľná energia

Možností ako získať zelenú energiu je veľa a jej využitie je čoraz viac skúmané. Svet smeruje k zelenej transformácii a hľadá efektívne palivá, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Obnoviteľná energia je:

  • vodná energia,
  • solárna energia,
  • veterná energia,
  • energetická biomasa,
  • geotermálna energia.

Vodík, známy aj ako palivo budúcnosti, môže tiež zohrávať dôležitú úlohu v procese zelenej transformácie. Prebytok z OZE je možné použiť na jeho výrobu, čím sa výrazne znížia  náklady na jeho výrobu.

Obnoviteľné zdroje energie a tepla

Zariadenia na vodíkový pohon nie sú pesničkou budúcnosti, ale skutočným riešením problémov – napríklad tých, ktoré súvisia so zásobovaním teplom. Spoločnosť Termet spolu s Varšavskou technickou univerzitou a Fuel Cell Poland v súčasnosti pracuje na kotle určenom pre domácnosti, ktorý bude nakoniec poháňaný palivom budúcnosti. Spočiatku bude zariadenie bežať na plyn a časom aj na vodík, vďaka použitiu palivových článkov. Toto nie je jediné riešenie vykurovania súvisiace s OZE. Všetky tepelné čerpadlá ponúkané spoločnosťou Termet sú kompatibilné s fotovoltarickými panelmi, vďaka čomu môžu byť napájané plne zelenou energiou.