Aktuality

Rady a poznatky
admin

ZELENÁ TRANSFORMÁCIA, PREČO JU POTREBUJEME?

Vo svetle mnohých štúdií potvrdzujúcich potrebu znižovania emisií oxidu uhličitého a iných škodlivých látok v ovzduší, je potrebné hľadať nové zdroje energie. Pomaly vstupuje do platnosti zelená transformácia, v ktorej budú zohrávať kľúčovú úlohu obnoviteľné zdroje energie (OZE) a budú dávať nádej na čistý vzduch a efektívny boj za lepšiu budúcnosť našej planéty.

Pokračovať v čítaní >>
Rady a poznatky
admin

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Vyčerpanie surovín, geopolitické problémy a znečisťovanie životného prostredia. To sú dôvody, prečo obnoviteľné zdroje energie získavajú výhodu oproti tradičným. Zelená transformácia pokračuje a s ňou aj hľadanie najlepšej alternatívy k uhliu. Aké riešenia navrhujú odborníci v záujme lepších zajtrajškov?

Pokračovať v čítaní >>
Rady a poznatky
admin

TEPLO Z PRÍRODY

O dôležitosti starostlivosti o životné prostredie vás nie je potrebné presviedčať. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá je spojená s dodávkami vykurovacích zariadení, a preto naše portfólio systematicky obohacujeme o produkty, ktoré stavajú svoju prácu na obnoviteľných zdrojoch energie. Čo sa o nich oplatí vedieť?

Pokračovať v čítaní >>
Rady a poznatky
admin

VÝROBA VODÍKU

Transformácia energie je jednou z najdôležitejších tém súvisiacich s ochranou životného prostredia a globálnym otepľovaním. Proces zmeny smerom k zelenej energii sa už rozbehol a jeho podstatnú časť tvorí vodík, ktorého potenciál je zdrojom inšpirácie pre mnohé inovatívne technologické riešenia. Ako vyzerá výroba vodíka a čo by ste o nej mali vedieť?

Pokračovať v čítaní >>