BUDÚCNOSŤ PLYNOVÝCH KOTLOV a použitie plynu pri kúrení – aká je pravda ?

Budúcnosť plynových kotlov

13.07.2022

a použitie plynu pri kúrení – aká je pravda?

O zákaze inštalácie plynových kotlov a používania plynu pri vykurovaní po roku 2027 sa v poslednom čase objavuje v médiách množstvo rôznych informácií. To spôsobuje medzi našimi užívateľmi úzkosť        a dokonca aj zmätok v teplárenskom priemysle. Preto by sme ako výrobca vykurovacích zariadení chceli našim zákazníkom poskytnúť spoľahlivé informácie a poskytnúť reálny pohľad na súčasnú situáciu.

 

Ako člen Asociácie výrobcov a dovozcov vykurovacích zariadení v Poľsku (SPIUG) uvádzame odkaz na článok uverejnený na oficiálnej stránke SPIUG, ktorý tento mediálny humbug popiera a odkazuje na aktuálnu právnu situáciu v tejto oblasti a plánované aktivity OZ. Európskej komisie v rámci projektu RePowerEU.     

03/07/2022

Je informácia o zákaze montáže plynových kotlov a používania plynu pri vykurovaní pravdivá?

Už nejaký čas sa v médiách objavujú senzačné informácie o očakávanom rýchlom zákaze montáže plynových kotlov a používania plynu vo vykurovacích zariadeniach. Tento typ informácií vyvoláva na trhu obavy a je často dôvodom, prečo sa rozhodnutia o výmene starých kotlov za nové oneskorujú, čo sa týka tak starých plynových kotlov, ako aj kotlov spaľujúcich odpadky, čo nie je prospešné v boji za čistý vzduch. .

Pozvánka na veľtrh MCE v Miláne

TERMET S.A. – popredný poľský výrobca zariadení vykurovacej techniky má to potešenie Vás pozvať na návštevu svojho stánku na veľtrhu MCE, ktorý sa bude konať v Miláne od 13. do 16. marca 2018.

Príďte nás navštíviť v našom stánku T21 – U22, Pavilón 5!

Budete mať vynikajúcu príležitosť oboznámiť sa s  najnovšou škálou produktov našej spoločnosti:

 • Novou radou plynových kondenzačných kotlov
 • Plynovými prietokovými ohrievačmi vody s plynulou reguláciou, ktoré budú uvedené na trh v roku 2018
 • Tepelnými čerpadlami

 

Záručná doba pre kondenzačné kotly – odteraz až na 7 rokov

Výrobca, spoločnosť – TERMET S.A. ponúka od 1. júna 2017 predĺženú záručnú dobu pre plynové kondenzačné kotly, ktoré sú v jeho obchodnej ponuke na obdobie 7 rokov (v súlade so Záručnými podmienkami, ktoré sú vedené v Záručnej knižke).

Zo strany zákazníka je postačujúce len každoročne zakúpenie KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY od Autorizovaného servisu Termet a realizácia technických prehliadok v požadovaných termínoch.

 

Nákup KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY musí byť vždy spojený realizáciou každoročnej platenej Technickej prehliadky.
Navyše počas Technickej prehliadky medzi 56 a 60 mesiacom od dátumu predaja je potrebné zakúpiť ZÁRUČNÝ PAKET (sada náhradných dielov), ktorý musí byť namontovaný počas trvania Technickej prehliadky.

V súhrne možno konštatovať, že Výrobca Termet S.A. poskytuje záruku na správnu a bezporuchovú prevádzku kondenzačného kotla:

 • Na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja v prípade namontovania zariadenia prostredníctvom Autorizovaného servisu Termet (AST), Autorizovaného inštalatéra Termet (AIT) alebo osobou, ktorá disponuje potrebným oprávnením pre plyn a súčasne realizácie Prvého uvedenia do prevádzky prostredníctvom AST.

Aby však bolo možné predĺžiť záruku až na 5 alebo 7 rokov je potrebné namontovanie zariadenia výhradne AST alebo AIT Výrobcu.

 

 

Čo dosiahneme predĺžením záruky?

 • Záručnú dobu až do 7 rokov
 • Pravidelnú kontrolu kotla (požadované každoročné technické prehliadky)
 • Profesionálnu starostlivosť zabezpečovanú Autorizovaným servisom Termet
 • Zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a komfortu pri používaní výrobku
 • Bezplatné odstránenie prípadných závad
 • Zabezpečenie hospodárnosti prevádzky
 • Predĺženie životnosti kondenzačného kotla so zabezpečenými nárokmi – všetky činnosti môže realizovať Autorizovaný servis Termet vykonávajúci technické prehliadky a ešte predtým Prvé uvedenie kotla do prevádzky
 • Spokojnosť pri používaní výrobku

 

Aké sú ďalšie kroky pre získanie predĺženej záruky?

 

Výrobca TERMET S.A. Poskytuje predĺženú záruku:

Na obdobie do 5 rokov (do 60 mesiacov) od dátumu predaja, pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • Namontovanie kotla prostredníctvom AST alebo AIT Výrobcu
 • Zákazníkom každoročné zakúpenie KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY od AST alebo od Výrobcu (v zastúpení Termet SK s.r.o.)
 • Každoročná realizácia Technickej prehliadky prostredníctvom AST (v období prvých dvoch rokov prevádzky realizovaná v období posledných 4 mesiacov druhého roku prevádzky, počítaného od dátumu predaja).

 

Na obdobie do 7 rokov (do 84 mesiacov) od dátumu predaja, pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • Realizácia zápisov, ktoré budú základom pre predĺženie doby záruky na 5 rokov
 • Zákazníkom každoročné zakúpenie KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY od AST alebo od Výrobcu (v zastúpení Termet SK s.r.o.)
 • Každoročná realizácia platenej technickej prehliadky vykonávanej AST
 • Nákup ZÁRUČNÉHO PAKETU a jeho namontovanie AST počas nasledujúcej Technickej prehliadky, ktorý je základom pre predĺženie záručnej doby na 6 rokov (t.j. medzi 56 a 60 mesiacom od dátumu predaja).

                                                                  

Ako získať základné informácie o možností využitia predĺženej záruky?

 

Podrobné informácie o predĺženej záruky získate v Autorizovaných servisoch Termet alebo vo firme Termet SK s.r.o., prípadne priamo u Výrobcu – Termet S.A. (Oddelenie servisu a školení). Kontaktné údaje nájdete na internetovej stránke www.termet.sk.

Zoznam Autorizovaných servisov Termet nájdete na internetovej stránke www.termet.sk.

KOTOL ECOCONDENS GOLD PLUS DVOJNÁSOBNE OCENENÝ

Počas Medzinárodného veľtrhu v Poznani INSTALACJE 2016, bol nový plynový kondenzačný kotol z rodiny ECOCONDENS GOLD PLUS ocenený odbornou komisiou a získal dve prestížne ocenenia: Złoty Medal MTP 2016  a sošku Medium Lider Instalacji 2016  v kategórii “Vykurovanie”.

Podľa názoru znalcov kúrenárskeho odvetvia sa kotol vyznačuje vysokými technicko – úžitkovými parametrami,  nízkou spotrebou plynu, vysoko účinným výmenníkom tepla, extrémne širokým rozsahom modulácie výkonu. Navyše kotol ECOCONDENS  PLUS GOLD sa vyznačuje nízkou hlučnosťou, príjemným  servisom, rovnako ako aj nízkou emisiou znečistení. Jeho vysoká účinnosť, najmä pri nízkom výkone, predurčuje ho na vykurovanie nízkoenergetických budov a bytov

Zlatú medailu a sošku Medium Lider Instalacji prevzal generálny riaditeľ Ryszard Satyła a Obchodný riaditeľ  Mieczysław Zubowicz. Zariadenie bolo tiež doporučené známym televíznym moderátorom – Tomaszom Zubilewiczom, ktorý sa v rámci svojich záujmov veľmi dôkladne oboznámil s riešeniami systémov vykurovania, ktoré boli prezentované firmou Termet S.A..