Záručná doba pre kondenzačné kotly – odteraz až na 7 rokov

Facebook
Twitter
LinkedIn

Výrobca, spoločnosť – TERMET S.A. ponúka od 1. júna 2017 predĺženú záručnú dobu pre plynové kondenzačné kotly, ktoré sú v jeho obchodnej ponuke na obdobie 7 rokov (v súlade so Záručnými podmienkami, ktoré sú vedené v Záručnej knižke).

Zo strany zákazníka je postačujúce len každoročne zakúpenie KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY od Autorizovaného servisu Termet a realizácia technických prehliadok v požadovaných termínoch.

 

Nákup KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY musí byť vždy spojený realizáciou každoročnej platenej Technickej prehliadky.
Navyše počas Technickej prehliadky medzi 56 a 60 mesiacom od dátumu predaja je potrebné zakúpiť ZÁRUČNÝ PAKET (sada náhradných dielov), ktorý musí byť namontovaný počas trvania Technickej prehliadky.

V súhrne možno konštatovať, že Výrobca Termet S.A. poskytuje záruku na správnu a bezporuchovú prevádzku kondenzačného kotla:

 • Na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja v prípade namontovania zariadenia prostredníctvom Autorizovaného servisu Termet (AST), Autorizovaného inštalatéra Termet (AIT) alebo osobou, ktorá disponuje potrebným oprávnením pre plyn a súčasne realizácie Prvého uvedenia do prevádzky prostredníctvom AST.

Aby však bolo možné predĺžiť záruku až na 5 alebo 7 rokov je potrebné namontovanie zariadenia výhradne AST alebo AIT Výrobcu.

 

 

Čo dosiahneme predĺžením záruky?

 • Záručnú dobu až do 7 rokov
 • Pravidelnú kontrolu kotla (požadované každoročné technické prehliadky)
 • Profesionálnu starostlivosť zabezpečovanú Autorizovaným servisom Termet
 • Zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a komfortu pri používaní výrobku
 • Bezplatné odstránenie prípadných závad
 • Zabezpečenie hospodárnosti prevádzky
 • Predĺženie životnosti kondenzačného kotla so zabezpečenými nárokmi – všetky činnosti môže realizovať Autorizovaný servis Termet vykonávajúci technické prehliadky a ešte predtým Prvé uvedenie kotla do prevádzky
 • Spokojnosť pri používaní výrobku

 

Aké sú ďalšie kroky pre získanie predĺženej záruky?

 

Výrobca TERMET S.A. Poskytuje predĺženú záruku:

Na obdobie do 5 rokov (do 60 mesiacov) od dátumu predaja, pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • Namontovanie kotla prostredníctvom AST alebo AIT Výrobcu
 • Zákazníkom každoročné zakúpenie KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY od AST alebo od Výrobcu (v zastúpení Termet SK s.r.o.)
 • Každoročná realizácia Technickej prehliadky prostredníctvom AST (v období prvých dvoch rokov prevádzky realizovaná v období posledných 4 mesiacov druhého roku prevádzky, počítaného od dátumu predaja).

 

Na obdobie do 7 rokov (do 84 mesiacov) od dátumu predaja, pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • Realizácia zápisov, ktoré budú základom pre predĺženie doby záruky na 5 rokov
 • Zákazníkom každoročné zakúpenie KUPÓNU PREDĹŽENEJ ZÁRUKY od AST alebo od Výrobcu (v zastúpení Termet SK s.r.o.)
 • Každoročná realizácia platenej technickej prehliadky vykonávanej AST
 • Nákup ZÁRUČNÉHO PAKETU a jeho namontovanie AST počas nasledujúcej Technickej prehliadky, ktorý je základom pre predĺženie záručnej doby na 6 rokov (t.j. medzi 56 a 60 mesiacom od dátumu predaja).

                                                                  

Ako získať základné informácie o možností využitia predĺženej záruky?

 

Podrobné informácie o predĺženej záruky získate v Autorizovaných servisoch Termet alebo vo firme Termet SK s.r.o., prípadne priamo u Výrobcu – Termet S.A. (Oddelenie servisu a školení). Kontaktné údaje nájdete na internetovej stránke www.termet.sk.

Zoznam Autorizovaných servisov Termet nájdete na internetovej stránke www.termet.sk.