Plynový kondenzačný kotol závesný EcoCondens CRYSTAL PLUS – 50

Plynový kotol závesný EcoCondens CRYSTAL PLUS – 50 

je ideálnym riešením na vykurovanie veľkých priestorov (veľké rodinné domy, bloky, domy na bývanie). Kotol  patrí do skupiny ekologických a mimoriadne úsporných vykurovacích telies. S kotlami ECOCONDENS CRYSTAL PLUS – 50 môžete postaviť kotolňu s výkonom okolo 225 kW. Prevádzka všetkých kotlov pripojených do kaskáde je riadená jedným hlavným manažérom kaskády.

Technické a úžitkové parametre

  • Výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele
  • Účinok “chladných dverí” – nová technológia v tepelnom výmenníku, ktorá znižuje tepelné straty v prostredí, čo zvyšuje sezónnu účinnosť kotla
  • Ventilátor s plynulou reguláciou otáčok (elektronicky riadený)
  • Horák z nehrdzavejúcej ocele s nízkym obsahom NOx (trieda 6)
  • Moderný a prehľadný ovládací panel
  • Kompletný bezpečnostný systém
  • Spolupráca s kaskádovými manažérmi
  • Obehové čerpadlo s automatickým odvzdušňovačom
  • Dostupná funkcia Open-Therm

Názov parametra

Hodnota parametra

Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C)

5,5-45,0 kW

Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C)

6,1-49,6 kW

Tepelné zaťaženie

5,7-46,2 kW

Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs

91 %

Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a  priemernej teplote kotlovej vody 70 °C

97,4 %

Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a  teplote vratnej vody 30 °C

107,7 %

Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov

A

Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min)

45,0 kW

Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1        (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru)

14,6 kW

Účinnosť úžitková η4

88 %

Účinnosť úžitková η1

97,5 %

Maximálny tlak vody

3 bar

Maximálna pracovná teplota Ú.K.

95 °C

Nastavená teplota štandardná

20 – 80 °C

Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0

0,7 bar

Rozsah regulácie teploty vody

30 – 60 °C

Hladina akustického výkonu LWA

69 dB

Úroveň emisií oxidu dusíka

50 mg/kWh

Trieda emisií oxidu dusíka (NOx)

6

Maximálne množstvo kondenzátu (Zemný plyn)

4,7 l/h

Objem expanznej nádoby

8 dm³

Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB

0,005 kW

Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax

0,11 kW

Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin

0,06 kW

Druh a napätie elektrického prúdu

~230±10%/50Hz V

Stupeň ochrany

IPX4D

Pripojenie vykurovacej vody a plynu

G3/4 cale

Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka)

730 x 400 x 440 mm

Hmotnosť kotla

36,0 kg

Súvisiace výrobky

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.