Manažér kaskády kotlov AX 1203 SQ

Manažér kaskády kotlov AX 1203 SQ umožňuje pripojenie a riadenie 2 až 4 kotlov v kaskádovom systéme. Vďaka jednoduchému a efektívnemu riadeniu umožňuje plynulú reguláciu výkonu celého systému s možnosťou dosiahnutia minimálneho výkonu jedného kotla. Možnosť priamej spolupráce s regulátorom Open-Therm. Štandardné vybavenie manažéra:

  • Vonkajší snímač teploty
  • Snímač teploty napájania

Názov parametra

Hodnota parametra

Prevádzková teplota

0-50 °C

Rozmery

208 x 165 x 55 mm

Displej

LCD

Zaťaženie kontaktov

230VAC/50/60Hz

Hysterézia

0,5-5 °C

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.