Snímač vonkajšej teploty

Snímač vonkajšej teploty je určený pre vonkajšiu inštaláciu a umožňuje automatickú reguláciu teploty vody v inštalácii Ú.K., v závislosti na zvýšení alebo znížení vonkajšej teploty. Riadi funkciu počasia na základe vykurovacej krivky.

Názov parametra

Hodnota parametra

Rozsah prevádzkovej teploty

-40 ÷ +60 °C

Rozmery

60 x 40 x 32 mm

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.