• 00421 911 643 625
  • pisarcik@termet.sk
Menu

Plynový kondenzačný kotol dvojfunkčný typovej rady EcoCondens CRYSTAL II

Plynový kotol typovej rady EcoCondens CRYSTAL II s prietokovým ohrevom vody

je perfektným zariadením pre vykurovanie ako malých tak aj veľkých priestorov.  Doménou zariadenia je možnosť získania nezvyklej škály modulácie vďaka použitiu inovatívnych horákov typu BLUEJET, ktoré umožnili znížiť minimálny výkon až o 11%. Dokonalá prevádzka pri minimálnom výkone  umožňuje, aby zariadenie fungovalo dobre aj v malých bytoch, pretože nevytvárajú tepelné straty – zákazník  platí za skutočne spotrebovanú energiu. Okrem toho významné zníženie minimálneho výkonu obmedzuje počet zapálení, vďaka čomu toto zariadenie funguje plynulejšie, bez zaťaženia ostatných častí kotla. To zaručuje dlhodobú a bezproblémovú prevádzku.

Technické a úžitkové parametre

  • Energetická trieda A
  • Výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele
  • Nezvykle široký rozsah modulácie výkonu od 11% do 100%
  • Vysoko efektívne obehové čerpadlo
  • Ventilátor s plynulou reguláciou otáčok (elektronicky riadený)
  • Cylindrický horák z nehrdzavejúcej ocele s nízkou emisiou NOx (trieda 6)
  • Hydraulická skupina je vo forme hydrobloku,  zmontovaná na rýchlo spojkách
  • Kompletný zabezpečovací systém
  • Vysoký komfort teplej úžitkovej vody,  možnosť prevádzky s multizónovými modulmi pre vykurovacie systémy, možnosť spolupráce s tepelnými čerpadlami vzduch / voda

Verzie výrobku

Názov parametra

Hodnota parametra

Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C)

2,8-19,0 kW

Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C)

3,0-21,0 kW

Tepelné zaťaženie

2,8-19,5 kW

Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs

91 %

Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a  priemernej teplote kotlovej vody 70 °C

97,5 %

Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a  teplote vratnej vody 30 °C

107,5 %

Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov

A

Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min)

19,0 kW

Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1        (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru)

5,7 kW

Účinnosť úžitková η4

87,8 %

Účinnosť úžitková η1

96,8 %

Maximálny tlak vody

3 bar

Maximálna pracovná teplota Ú.K.

95 °C

Nastavená teplota štandardná

40-80 °C

Nastavená teplota znížená

20-55 °C

Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0

0,6 bar

Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C)

2,8-19,0 kW

Nominálne tepelné zaťaženie

2,8-19,5 kW

Tlak vody

0,1-6 bar

Minimálny prietok vody

2,7 dm³/min

Maximálny prietok vody (obmedzovač prietoku)

10 dm³/min

Prietok úžitkovej  vody pre Δt=30K

9 dm³/min

Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody

A

Záťažový profil

L

Rozsah regulácie teploty vody

35-65 °C

Hladina akustického výkonu LWA

54 dB

Úroveň emisií oxidu dusíka

40 mg/kWh

Trieda emisií oxidu dusíka (NOx)

6

Maximálne množstvo kondenzátu (Zemný plyn)

2 l/h

Objem expanznej nádoby

6 dm³

Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB

0,005 kW

Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax

0,05 kW

Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin

0,02 kW

Druh a napätie elektrického prúdu

~ 230 ±10%/ 50Hz V

Stupeň ochrany

IP 44

Pripojenie vykurovacej vody a plynu

G3/4 cale

Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka)

750x400x334 mm

Hmotnosť kotla

35,5 kg

Pripojenie úžitkovej vody

G1/2 cale

Materiál výmenníka

nehrdzavejúca oceľ

Názov parametra

Hodnota parametra

Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C)

2,8-24,5 kW

Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C)

3,0-27,0 kW

Tepelné zaťaženie

2,8-25,1 kW

Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs

90 %

Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a  priemernej teplote kotlovej vody 70 °C

97,6 %

Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a  teplote vratnej vody 30 °C

107,8 %

Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov

A

Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min)

24,5 kW

Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1        (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru)

7,4 kW

Účinnosť úžitková η4

87,8 %

Účinnosť úžitková η1

95,7 %

Maximálny tlak vody

3 bar

Maximálna pracovná teplota Ú.K.

95 °C

Nastavená teplota štandardná

40-80 °C

Nastavená teplota znížená

20-55 °C

Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0

0,6 bar

Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C)

2,8-26,6 kW

Nominálne tepelné zaťaženie

2,8-27,3 kW

Tlak vody

0,1-6 bar

Minimálny prietok vody

2,7 dm³/min

Prietok úžitkovej  vody pre Δt=30K

13 dm³/min

Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody

A

Záťažový profil

XL

Rozsah regulácie teploty vody

35-65 °C

Hladina akustického výkonu LWA

54 dB

Úroveň emisií oxidu dusíka

43 mg/kWh

Trieda emisií oxidu dusíka (NOx)

6

Maximálne množstvo kondenzátu (Zemný plyn)

2,8 l/h

Objem expanznej nádoby

6 dm³

Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB

0,005 kW

Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax

0,05 kW

Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin

0,02 kW

Druh a napätie elektrického prúdu

~ 230 ±10%/ 50Hz V

Stupeň ochrany

IP 44

Pripojenie vykurovacej vody a plynu

G3/4 cale

Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka)

750x400x334 mm

Hmotnosť kotla

38,5 kg

Pripojenie úžitkovej vody

G1/2 cale

Materiál výmenníka

nehrdzavejúca oceľ

Názov parametra

Hodnota parametra

Tepelný výkon (pri teplote 80/60 °C)

4,1-33,6 kW

Tepelný výkon (pri teplote 50/30 °C)

4,5-36,9 kW

Tepelné zaťaženie

4,2-34,2 kW

Sezónna energetická účinnosť vykurovania miestností ηs

91 %

Užitočná účinnosť kotla pri nominálnom zaťažení a  priemernej teplote kotlovej vody 70 °C

98,3 %

Užitočná účinnosť kotla pri čiastočnom zaťažení kotla a  teplote vratnej vody 30 °C

107,8 %

Trieda sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov

A

Užitočné teplo generované pri menovitom tepelnom výkone P4 (pre modulované kotly, aritmetický priemer max a min)

33,6 kW

Užitočné teplo generované pri 30 % menovitého výkonu P1        (pre modulované kotly, 30 % aritmetického priemeru)

10,1 kW

Účinnosť úžitková η4

88,5 %

Účinnosť úžitková η1

97,0 %

Maximálny tlak vody

3 bar

Maximálna pracovná teplota Ú.K.

95 °C

Nastavená teplota štandardná

40-80 °C

Nastavená teplota znížená

20-55 °C

Výška zdvihu čerpadla pri prietoku 0

0,6 bar

Menovitý tepelný výkon kotla (pri teplote 80/60 °C)

4,1-33,6 kW

Nominálne tepelné zaťaženie

4,2-34,2 kW

Tlak vody

0,1-6 bar

Minimálny prietok vody

2,7 dm³/min

Prietok úžitkovej  vody pre Δt=30K

17 dm³/min

Trieda energetickej účinnosti pre ohrev vody

A

Záťažový profil

XL

Rozsah regulácie teploty vody

35-65 °C

Hladina akustického výkonu LWA

56 dB

Úroveň emisií oxidu dusíka

45 mg/kWh

Trieda emisií oxidu dusíka (NOx)

6

Maximálne množstvo kondenzátu (Zemný plyn)

3,5 l/h

Objem expanznej nádoby

6 dm³

Spotreba energie v pohotovostnom režime PSB

0,005 kW

Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax

0,06 kW

Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin

0,04 kW

Druh a napätie elektrického prúdu

~ 230 ±10%/ 50Hz V

Stupeň ochrany

IP 44

Pripojenie vykurovacej vody a plynu

G3/4 cale

Vonkajšie rozmery (výška x šírka x hĺbka)

750x400x364 mm

Hmotnosť kotla

41,5 kg

Pripojenie úžitkovej vody

G1/2 cale

Materiál výmenníka

nehrdzavejúca oceľ

Súvisiace výrobky

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.