TEPLO Z PRÍRODY

O dôležitosti starostlivosti o životné prostredie vás nie je potrebné presviedčať. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá je spojená s dodávkami vykurovacích zariadení, a preto naše portfólio systematicky obohacujeme o produkty, ktoré stavajú svoju prácu na obnoviteľných zdrojoch energie. Čo sa o nich oplatí vedieť?

Súčasťou nášho poslania, ktoré dôsledne realizujeme, je poskytovanie vykurovacích zariadení, ktoré zabezpečia nielen každodennú tepelnú pohodu, ale budú aj ekologické. Svedčí o tom okrem iného aj certifikát ISO14001: 2015 a nami implementovaná produktová stratégia založená na zariadeniach poháňaných obnoviteľnou energiou.

Ekologické vykurovanie

Stále sa vedú diskusie o ekologických alternatívach k tzv “Popoluškám”, alebo beztriednym kotlom. Jedným z riešení, ktoré navrhujeme, sú tepelné čerpadlá, ktoré využívajú energiu obsiahnutú vo vzduchu na vykurovanie: efektívne, multifunkčné a šetrné k životnému prostrediu. Ide o zariadenia, ktoré ponúkajú veľa možností – nielen vykurovanie a ohrev vody, ale aj chladenie. Naše čerpadlá sú kompatibilné s fotovoltarickými panelmi, vďaka čomu generujú úspory do domáceho rozpočtu, ako aj – prechod na „zelenšiu“ verziu vykurovania.

Ďalšou ekologickou alternatívou zásobovania teplom je plyn. Aj keď sa v poslednej dobe objavilo množstvo falošných správ a špekulácií o možnom zákaze používania tohto paliva pri vykurovaní, a teda zákaze inštalácie plynových kotlov, neexistuje žiadny záväzný právny akt, ktorý by používanie plynových spotrebičov zakazoval v budúcnosti. Ba čo viac – toto palivo je Európskou úniou uznané ako ekologický zdroj energie. Obmedzenie spotreby fosílnych palív je podľa Asociácie výrobcov a dovozcov vykurovacích zariadení, ktorej je Termet aktívnym členom, dôležité, no treba ho realizovať vyvážene a premyslene, aby nenarušilo energetickú bezpečnosť spotrebiteľov a neprehlbovalo energetickú chudobu, ktorá je pre spoločnosť katastrofálna. Preto sa s ohľadom na čistotu ovzdušia a dobro planéty oplatí zvážiť aj nákup plynového kotla, ktorý zníži emisie CO2.

Využite dotáciu

Riešenia, ktoré ponúkame, sú na Zozname zelených zariadení a materiálov Národného fondu ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva. Je to užitočný nástroj, ktorý vám umožní overiť oprávnenosť vybavenia, na ktoré sa vzťahuje podpora Clean Air. Normy programu spĺňajú naše kondenzačné kotly s výkonom do 50 kW s triedou sezónnej energetickej účinnosti. Prísne požiadavky programu „Čistý vzduch“ spĺňajú aj čerpadlá, ktoré sú dostupné v našej ponuke. Nie je to jediný program, ktorý zastrešujú – boli spolufinancované aj v rámci kampane „Moje teplo“.

Prichádza nové

Okrem štandardných riešení, ako je rozširovanie ponuky, sa Termet podieľa aj na vývoji nových technológií. Spolu s Fuel Cell Poland a Varšavskou technickou univerzitou pracujeme na mikrokogenerácii poháňanej vodíkovými článkami, ktorá bude slúžiť na vykurovanie rodinných domov, malých priemyselných závodov a administratívnych budov.