TERMET ZAMERANÝ NA INOVÁCIE

Neustály vývoj a získavanie tepla najekologickejším spôsobom sú hodnoty, ktoré sprevádzajú Termet už roky. Súčasná geopolitická situácia a potreba znížiť emisie oxidu uhličitého si vyžadujú optimalizáciu technológií. Aké novinky plánuje Termet predstaviť?

Ako ľudstvo sme niekoľkokrát čelili kritickým energetickým transformáciám a potrebe nájsť nové, efektívnejšie a dostupnejšie palivo, ktoré urýchli rozvoj civilizácie a priemyslu. Drevo sme nahradili uhlím a uhlie sme nahradili plynom, a nakoniec  sme našli podporu v jadrovej energii. Teraz, keď čelíme klimatickej kríze a rýchlym geopolitickým zmenám, je čas na ďalší krok. Odpoveďou na naznačené problémy môžu byť obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú jednou z oblastí činnosti spoločnosti Termet.

Termet disponuje zázemím v podobe výskumného a vývojového laboratória, vďaka ktorému sa môže podieľať na projektoch zameraných na hľadanie inovatívnych riešení. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá vývojom domáceho vykurovacieho kotla. Na projekte participujú aj Varšavská technická univerzita a Fuel Cell Poland.

Zariadenie bude skonštruované s použitím vysokoteplotných karbonátových palivových článkov – spočiatku poháňaných zemným plynom a potom vodíkom. Kotol má zabezpečiť nielen teplo, ale aj elektrinu. Aký druh energie má byť dominantný, je možné regulovať podľa aktuálnej potreby. Jeho nezanedbateľnou výhodou bude aj kompatibilita s inými zariadeniami, ako sú napríklad fotovoltarické panely. Keďže energia bude produkovaná elektrochemickými reakciami, proces bude tichý, takže kotol nebude zdrojom hluku. Účinnosť kotla umožní jeho použitie v rodinných domoch, malých priemyselných alebo kancelárskych budovách.

Vzhľadom na ekológiu nášho riešenia na jednej strane chránime našu planétu a na druhej strane sa chránime pred následkami klimatických zmien, napríklad hurikánmi. Každý z nás dobre pozná televízne zábery z oblastí postihnutých búrkami, kde sa dlhodobý nedostatok elektriny stáva nočnou morou mnohých rodín a rozsah problému neustále narastá. Výrobou elektriny vo vlastnom dome bez ohľadu na poveternostné podmienky zabezpečujeme nezávislosť od externých dodávateľov a ich reakčný čas v prípade poruchy. Dá sa povedať, že využívaním inovatívnych a proekologických technológií získavame moc, pričom zostávame na tej správnej strane moci – vysvetľuje Damian Majer, viceprezident správnej rady Termet.

Ďalšou aktivitou súvisiacou so zelenou energiou je dynamický rozvoj v oblasti tepelných čerpadiel. Termet, neustále zdokonaľujúci používané technológie, vyvíja vlastné zariadenia, ktoré majú spĺňať ešte prísnejšie požiadavky ako doteraz.