Utesňovacia kvapalina pre drobné úniky FERNOX Leak Sealer F4

Utesňovacia kvapalina pre drobné úniky FERNOX Leak Sealer F4 je určená pre utesnenie uzavretých inštalácií vo  veľmi ťažko prístupných miestach. Dokonale zabraňuje strate tlaku, a to vďaka utesneniu únikov z vnútra inštalácie ako aj väčšinu ostatných malých únikov. Neblokuje niektorý žiadne komponenty inštalácie, ako sú čerpadlá, či odvzdušňovacie ventily. Objem 500 ml prostriedku  sa používa na 100 litrov cirkulačnej vody – čo je cca 10 jednotlivých radiátorov.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.