• 00421 911 643 625
  • pisarcik@termet.sk
Menu

Spalinové systémy pre plynové kotly s veľkým výkonom

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.