Spalinové systémy plastové

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.