Snímač NTC zásobníka

Snímač NTC zásobníka je snímač merajúci teplotu teplej úžitkovej vody, ktorá sa nachádza v zásobníku.

V prípade poklesu teploty sa zvyšuje odpor (elektrický odpor), zmena odporu snímača sa odčítava riadiacim modulom kotla a keď sa odčítaná hodnota teploty zníži pod nastavenú hodnotu, kotol začne ohrievať vodu v zásobníku. Keď teplota stúpa, odpor (elektrický odpor) klesá, táto zmena sa odčítava riadiacim modulom a keď je dosiahnutá teplota vody, kotol vypne ďalší ohrev teplej vody.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.