Rozdeľovač vzduchovo – spalinový typu TWIN

Rozdeľovač vzduchovo – spalinový typu TWIN je určený pre kondenzačné kotly EcoCondens Integra II Plus. Umožňuje použitie oddeleného spalinového systému. Konštrukčne je rozdelený na dve časti:

  • Dolná časť je koaxiálna  s rozmermi Ф60/100 mm,
  • Horná časť  je pre oddelený systém  2xФ80 mm.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.