Riadiaca jednotka vykurovacích zón AX 5100 ZN

Riadiaca jednotka vykurovacích zón AX 5100 ZN umožňuje riadenie dodatkovej vykurovacej zóny a systému ohrevu teplej úžitkovej vody.  Je určená pre spoluprácu s Manažérom kaskády kotlov AX 5200 SQ.

Štandardné vybavenie manažéra:

  • Vonkajší snímač teploty
  • Snímač teploty napájania

Názov parametra

Hodnota parametra

Prevádzková teplota

0-40 °C

Rozmery

208 x 165 x 55 mm

Displej

LCD

Zaťaženie kontaktov

230VAC/50/60Hz

Hysterézia

0,5-5 °C

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.