Regulátor ROUND

Regulátor ROUND 

je špeciálnym vybavením pre paket EvoHome, v prípade, keď bude realizované podlahové vykurovanie alebo bude pridaná ďalšia zóna.

 

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.