Ochranná mrazuvzdorná zmes s protektorom F1 FERNOX Alphi – 11

Ochranná mrazuvzdorná zmes s protektorom F1 FERNOX Alphi – 11, ktorá chráni domovú inštaláciu ústredného kúrenia pred tvorbou vodného kameňa a vnútornou koróziou. Minimálna koncentrácia preparátu v systéme, ktorá  bude poskytovať dostatočnú ochranu proti korózii, je 25 %. Pri tejto koncentrácii, je inštalácia  zabezpečená ochranou do -11 °C Pri koncentrácii 40 % je inštalácia zabezpečená ochranou do -22 °C. V prípade silného znečistenia inštalácie sa odporúča dôkladne vyčistiť   a prepláchnuť inštaláciu pomocou prostriedku Fernox Cleaner F3. Prostriedok je netoxický a šetrný k životnému prostrediu.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.