Čistiaca kvapalina FERNOX Cleaner F3

Čistiaca kvapalina FERNOX Cleaner F3 je určená ako pre nové tak aj používané inštalácie. V prípade nových plní úlohu neutralizačného prostriedku pred odovzdaním inštalácie do prevádzky. V prevádzkovaných inštaláciách blato, kameň a iné nečistoty. FERNOX Cleaner F3 je kompatibilný so všetkými typmi kovov a materiálov, bežne používaných vo vykurovacích systémoch. Tento prostriedok je veľmi jednoduchý na používanie, a zároveň počas čistenia inštalácie môže táto fungovať normálne. Jedno balenie zvyčajne postačuje na čistenie domovej inštalácie ústredného kúrenia (okolo 100 l). Prostriedok je  neutrálny a neškodný.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.