Brána On / Off

Brána On / Off 

je špeciálnym vybavením pre paket EvoHome v prípade, keď bude realizované podlahové vykurovanie.

 

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.