Filter TF1 TOTAL Filter 1" + F1 Filter FLUID

Súprava obsahuje:

  • Filter TF1 TOTAL Filter 1 “: Odstraňuje magnetické  a nemagnetické kontaminanty, rýchlo a ľahko sa montuje
  • F1 Filter FLUID + Protector 500 ml: Inovatívny inhibítor v kombinácii s aktívnym disperzantom, ktorý detekuje a prepravuje kontaminanty do filtra.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.