Filter TF1 COMPACT Filter 3/4" + F1 Filter FLUID

Súprava obsahuje:

  • Filter TF1 COMPACT Filter 3/4″: Odstraňuje magnetickú a nemagnetickú kontamináciu, rýchlo a ľahko sa montuje.
  • F1 Filter FLUID + Protector 500 ml: Inovatívny inhibítor v kombinácii s aktívnym disperzantom, ktorý detekuje a prepravuje kontaminanty do filtra.

 

FILTER TF1 COMPACT JE PRISPÔSOBENÝ NA INŠTALÁCIU VO VZŤAHU KU ŤAŽKO DOSTUPNÝM MIESTAM.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.