Elektronická riadiaca hlavica

Elektronická riadiaca hlavica

je programovateľná hlavica s moderným dizajnom, ktorá je ideálna pre každú domácnosť – dom / byt.

Technické a úžitkové parametre

  • Jednoduché odčítanie parametrov
  • Podsvietený, čitateľný displej, na ktorom sú informácie označené symbolmi a textom
  • Možnosť zmeny nastavenia parametrov
  • Hlavica radiátora spolupracuje s väčšinou dostupných radiátorových ventilov M30 x 1,5
  • Regulácia otvárania ventilu na základe nastaveného týždenného programu

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia, ktoré podstatne nemenia funkčné a technické vlastnosti výrobku.