Oddelenie predaja

Mieczysław Zubowicz
Obchodný riaditeľ
Telefón: 0048 748 560 667
E-mail: m.zubowicz@termet.com.pl

Antoni Miśta
Vedúci predaja na poľskom trhu
Tel: 0048 748 560 670
E-mail: a.mista@termet.com.pl

Magdalena Kawińska
Ekonóm predaja
Telefón: 0048 748 541 505
Fax: 0048 748 540 703
E-mail: m.kawinska@termet.com.pl

Halina Głąb
Ekonóm predaja
Telefón: 0048 748 560 672
Fax: 0048 748 540 703
E-mail: h.glab@termet.com.pl

Bogusława Bodanka
Telefón: 0048 748 560 671
Fax: 0048 748 540 703
E-mail: b.bodanka@termet.com.pl

Monika Albanowska
Ekonóm predaja
Telefón: 0048 748 541 505
Fax: 0048 748 541 435
E-mail: m.albanowska@termet.com.pl