Certifikát kvality

Certifikát kvality PN-EN ISO 9001:2009 potvrdzuje zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality v rozsahu: projektovanie, výroba, predaj a servis ohrievačov vody, kotlov ústredného kúrenia, zásobníkov teplej úžitkovej vody, bezdrôtového turistického vybavenia, kúrenárskych armatúr a obchodných komodít v spoločnosti Termet S.A..

certyfikat-iso-2013_700x963