Doplnkové vybavenie

 • Snímač NTC zásobníka vody

  Snímač NTC sásobníka vody je snímačom na meranie teploty teplej úžitkovej vody v zásobníku.

 • Snímač vonkajšej teploty

  Snímač vonkajšej teploty je určený pre vonkajšie inštalácie a poskytuje možnosť automatického nastavenia teploty vody v inštalácii Ú.K.. v závislosti na…

 • Spodný kryt pre plynové atmosféricke kotly

  Spodný ochranný kryt je ďalšou súčasťou štandardnej výbavy pre plynové atmosférické kotly. Použitie spodného krytu zvyšuje estetickú hodnotu plynového kotla…

 • Spodný kryt pre plynové prietokové ohrievače vody

  Spodný ochranný kryt predstavuje doplnkové vybavenie pre plynové prietokové ohrievače vody. Použitie krytu zvyšuje estetickú kvalitu ohrievača a súčasne vytvára maskovanie…